HOLDEN

編號
ITEM NO.
年份
YEAR
車種
CAR
GKHL-001
89~96Nova
GKHL-004
11~UP
Barina (TM)
GKHL-005
02~09
Viva
GKHL-006
08~17
Insignia
GKHL-010
15~UP
Astra
GKHL-011
08~16
Cruze
GKHL-012
13~16
Malibu
GKHL-014
97~06
Commodore Sedan (VT,VX,VY,VZ)
GKHL-015
97~06
Commodore UTE (VT,VX,VY,VZ)